Je připravený nový web, ale dokud nebude nový web 100% obsahově totožný jako starý, budou souběžně spuštěny obě verze
Stará verze webu zde
Distribuce reklamních letáků do domácností

Distribuce reklamních letáků do domácností

Osoby zajišťující distribuci reklamních letáků, katalogů, prospektů a tiskovin upozorňují občany obce, kteří vlastní psy velkých plemen, aby umožnili bezpečný přístup k domovním schránkám a eliminovali pohyb zvířat v jejich blízkosti. V případech, kdy nebudou domovní schránky bezpečně přístupné,…
Upozornění na třídění odpadu

Upozornění na třídění odpadu

Starosta obce vyzývá všechny chataře, aby třídili odpad dle přistavených kontejnerů. V poslední době se opakují situace, kdy se v blízkosti kontejnerů určených na komunální odpad objevuje i jiný druh odpadu, např. elektrospotřebiče  - staré ledničky, sporáky apod. Pro tento odpad prosím využívejte…
Pomoc při řešení závažných sociálních problémů

Pomoc při řešení závažných sociálních problémů

Každý z nás se někdy může ocitnout v situaci, kdy se mu z různých důvodů nedaří řešit svůj problém vlastními silami, protože postrádá určité znalosti, schopnosti, možnosti nebo sociální kontakty. Sociální problémy není radno podceňovat a odkládat jejich řešení, protože to může mít za následek…