Je připravený nový web, ale dokud nebude nový web 100% obsahově totožný jako starý, budou souběžně spuštěny obě verze
Stará verze webu zde
Informace k zápisu dětí do 1. třídy Základní školy Trnava

Informace k zápisu dětí do 1. třídy Základní školy Trnava

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v pondělí 8. dubna 2024 v 15,00 – 17,30 hodin v Základní škole Trnava. K zápisu se dostaví děti, které k 1. 9. 2024 dosáhnou šesti let a děti, kterým byla školní docházka v minulém roce…
Informace ke svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Informace ke svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad NEODKLÁDEJTE PŘEDEM VOLNĚ v prostoru před bytovým domem č.p. 92 NEBEZPEČNÝ ODPAD jako jsou například: zářivky, láhve od chemikálií, chemikálie (na obalu musí být napsána přesná specifikace odkládané chemikálie), motorové oleje, mořidla, rozpouštědla, plastové obaly od škodlivin,…
Přerušení dodávky elektrické energie - 19.4.2024

Přerušení dodávky elektrické energie - 19.4.2024

Vážení občané, společnost EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodů plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 19.4.2024 v době od 12:00 hod. do 14:00 hod. přerušena dodávka elektrické energie v horní části obce Podkopná Lhota - paseky pod…