Členové zastupitelstva obce na funkční období 2022 - 2026

Libor Baďura
starosta obce
Ing. Marcel Mahďák
místostarosta obce
Ing. Jaroslav Polínek
předseda finančního výboru
Zdeněk Jakubů
předseda kontrolního výboru
Marek Marušák
člen finančního a kontrolního výboru
Jiří Bureš
bez funkce
Mojmír Mika
člen kontrolního výboru
Lubomír Minařík
bez funkce
Josef Jakuba
bez funkce

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Podkopná Lhota na funkční období 2022 - 2026

Starostové Podkopné Lhoty

  • R. Mahďák
  • P. Bořuta
  • O. Sedláček
  • R. Košárek
  • M. Mika
  • J. Javora
  • J. Macík
  • E. Knedla
  • L. Minařík
  • J. Jakuba