Sazba poplatku za odebranou pitnou vodu z veřejného vodovodu Obce Podkopná Lhota v roce 2022 činí  37 Kč/m3.

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 1. 2023 (Usnesení 14/2Z/14-18/2014)

Poplatek je možné uhradit elektronicky převodem na účet obce č. 10326661/0100, za účelem identifikace plátce uveďte prosím variabilní symbol číslo nemovitosti, která je odběrným místem vody, za kterou poplatek hradíte.  Do zprávy pro příjemce uveďte  své jméno, příjmení a text „poplatek za vodu“.

Poplatek je možné uhradit také v hotovosti osobně v kanceláři Obecního úřadu Podkopná Lhota na adrese Podkopná Lhota 37 a to v úřední hodiny.

Poplatek je stanoven na základě Usnesení 20/23Z/18-22/2021 schváleného zastupitelstvem obce dne 9.12.2021.

Vyhlášení ceny vodného pro období od 1.1.2022 do 31.12.2022