Informace - výzva a zadávací podmínky - Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Podkopná Lhota

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení - průzkumný vrt

Vysvětlení zadávací dokumentace - průzkumný vrt

Oznámení - výzva a zadávací podmínky k podání nabídky - průzkumný vrt

Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení - průzkumný vrt

Rozhodnutí zadavatele o vyloučení vybraného uchazeče - vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod
 Vysvětlení zadávací dokumentace - vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Podkopná Lhota
 Výzva k podání nabídky - vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro Obec Podkopná Lhota
 Vysvětlení zadávacích podmínek - obnova jediné přístupové komunikace do místní části Podkopná Lhota - Hrubý Les na p.č. 1219/2 k zajištění příjezdu k RD
 Výzva k podání nabídky - obnova jediné přístupové komunikace do místní části Podkopná Lhota - Hrubý Les na p.č. 1219/2 k zajištění příjezdu k RD
 Výzva k podání nabídky - pořízení dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro Obec Podkopná Lhota
 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě
 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci - Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě
 Dodatečné informace 2 k zadávací dokumentaci - Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě


Odkaz na profil zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-podkopna-lhota_4580/

https://nen.nipez.cz/profil/podkopnalhota