Je připravený nový web, ale dokud nebude nový web 100% obsahově totožný jako starý, budou souběžně spuštěny obě verze
Stará verze webu zde
Výzva obce Podkopná Lhota k podání žádostí o finanční podporu

Výzva obce Podkopná Lhota k podání žádostí o finanční podporu

Obec Podkopná Lhota vyzývá spolky v obci, budou-li v roce 2024 žádat obec o finanční podporu, aby své požadavky doručily v písemné podobě do kanceláře obce do pátku 2.2.2024 se sdělením, na jaký účel spolkové činnosti budou finanční prostředky použity a co bude přínosem pro obec za…
Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka 2024

Tříkrálová sbírka letos v Podkopné Lhotě a Trnavě vynesla celkem 86 429 Kč (Trnava 69 264 Kč a Podkopná Lhota 17 165 Kč). Děkujeme všem občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat, a také všem králům a jejich vedoucím za jejich koledování v nepříznivém počasí.