Je připravený nový web, ale dokud nebude nový web 100% obsahově totožný jako starý, budou souběžně spuštěny obě verze
Stará verze webu zde
Snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č.p. 85 v obci Podkopná Lhota - CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001936 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Předmětem projektu byly stavební úpravy spočívající v zateplení…
Senoseč luk v Podkopné Lhotě

Senoseč luk v Podkopné Lhotě

V celé ČR je nyní období senosečí při nichž dochází k poranění a usmrcení zvěře. Ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR byl spuštěn pilotní webový portál Ochrana zvířat při sklizni a senosečích. Cílem projektu je v období května až sprna provést ve…