Vážení občané, abychom doplnili naše předešlé sdělení občanům k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 (OZV č. 1/2015) o místním poplatku za odpad, rozhodli jsme se zveřejnit i právní rozbor uvedené vyhlášky. OZV č. 1/2015 byla po sejmutí z úřední desky zaslána na odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, který posuzoval dle ústavního pořádku České republiky, zákona o obcích, zákona o místních poplatcích, daňového řádu, zákona o odpadech a stanovisek odboru veřejné správy zákonnost vydané vyhlášky. Závěr Ministerstva vnitra zní, že předmětná obecně závazná vyhláška je v souladu se zákonem.

 Právní rozbor Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015