Vážení občané, v době od 15.dubna do 31.října 2015 dbejte prosím zvýšené opatrnosti v blízkosti pozemní komunikace č. 4893 vedoucí obcí. Z důvodu rekonstrukce dvoupolového mostu evidenčního čísla 489-006 bude zřízena pro vozidla do 16 tun objízdná trasa obcemi Velíková - Hrobice - Trnava - Podkopná Lhota - Kašava. Pro vozidla nad 16 tun povede objízdná trasa přes Slušovice - Vizovice - Vsetín do Hošťálkové.

Pro vozidla o celkové hmotnosti do 2 tun, pro linkové autobusy a vozidla IZS bude zřízena objízdná komunikace s provizorním přemostěním na původní straně mostu. Více informací naleznete zde

Mapa plánovaných uzavírek