Upozorňujeme na možné protiprávní jednání ze strany neznámého pachatele, který pod hlavičkou společnosti Endemos distribution, s.r.o., Jindřišská 908/12, 110 00 Praha 1, zasílá prostřednictvím pošty upomínku s výzvou k úhradě dlužné částky.

V dopise je výzva o neprodlené kontaktování na zákaznickou linku: +420 900 850 555. Dopisy jsou adresovány seniorům, kdy dlužná částka je smyšlená a uvedený telefonní kontakt je linka, jejíž hovor je účtován částkou 85 Kč/min.

V případě obdržení takovéhoto dopisu v žádném případě nevolejte na telefonní číslo v něm uvedené a obraťte se na linku 158 - Policie České republiky.