V minulém roce poskytovala MAS Vizovicko a Slušovicko bezplatnou pomoc se zpracováním a podáním žádostí o kotlíkovou dotaci. Od 15. března budou moci všichni žadatelé podávat Závěrečné zprávy, díky kterým dotaci obdrží. I nyní poskytuje MAS Vizovicko a Slušovicko bezplatnou pomoc s jejím vyplněním a podáním.

Žadatelé si k vyúčtování musí připravit:

 fotodokumentaci odpojení původního kotle

 fotodokumentaci nového zapojeného kotle/čerpadla

 zprávu o montáži

 potvrzení o likvidaci původního kotle

 osvědčení o získání profesní kvalifikace technika, který nový kotel/čerpadlo zapojil

 protokol o revizi spalinové cesty (neplatí pro tepelná čerpadla)

 faktury

 doklady o zaplacení - výpis z účtu, účtenka či jiné potvrzení

Kontaktní osoba: Mgr. Edita Nezvalová

Telefon: 601 342 756

E-mail: edita.nezvalova@seznam.cz

Kancelář: Masarykovo nám. 650, Vizovice (pouze po předchozím objednání termínu)