Knihovna v obci Podkopná Lhota nabízí 242 knih týkajících se naučné tématiky. Převážnou část tvoří tzv. krásná literatura, která čítá 1255 knih. V roce 2014 registrovala knihovna celkem 59 čtenářů, proto neváhejte a rozšiřte řadu čtenářů. Knihovní fond nabízí i spoustu knih z výpůjčky, která se pravidelně obnovuje. Bližší informace naleznete na webu: podkopnalhota.knihovna.cz. S jakýmkoliv dotazem můžete také kontaktovat obecní knihovnici paní Miriam Hradilíkovou na emailové adrese: knihalhota@seznam.cz

Roční výkaz o knihovně za rok 2014