Vážení občané a chataři, tak jako každý rok nastává období požárů. I přesto, že slýcháte téměř denodenně ze sdělovacích prostředků informace o zásazích hasičů při zdolávání jarních požárů, rádi bychom Vás upozornili na několik skutečností k problematice hlášení pálení a zákazu vypalování.

Obecní zastupitelstvo Vás žádá, abyste i sebemenší pálení hlásili na Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje. Může se jednat i např. o hodinové pálení klestí. V dotazníku k oznámení pálení můžete zvolit konkrétní den, hodinu počátku a ukončení pálení. Preventivní jednání z Vaší strany přispěje k rychlému a efektivnímu zásahu ze strany HZS či SDH obce Podkopná Lhota. Oznámení pálení provedete na následujícím webu: https://paleni.izscr.cz/

Dle Vyhlášky č. 1/2013 Požární řád obce je pálení v intravilánu obce - zastavěné části obce povoleno provádět pouze v uvedené dny a čas (úterý 15:00 - 18:00, čtvrtek 15:00 - 18:00 a sobota 15:00 - 18:00). Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zák.č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je plošné vypalování suché trávy a porostů celoročně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb. fyzickým a právnickým osobám pokuta.

Při spalování hořlavých látek (klestí, biologického odpadu) na volném prostranství ukládá zákon o požární ochraně povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár.

Více informací zobrazíte kliknutím zde: https://www.hzscr.cz/clanek/hzs-zlinskeho-kraje-menu-informacni-servis-evidence-paleni.aspx