Ve spolupráci s Místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko získala obec Podkopná Lhota při realizaci projektu "Kompostujeme v každé rodině" z operačního programu životního prostředí dotaci ve výši 315 360 Kč na nákup komposterů o objemu 900 litrů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií-Fondem soudružnosti. Obec se na financování podílela částkou ve výši 36 540 Kč. Účelem tohoto projektu je splnit požadavek Evropské unie o nakládání s biologickými odpady, který je zakotven legislativní změnou na národní úrovni. Obec získala na základě využití dotačního titulu 146 ks komposterů, které jsou určeny k bezplatnému užívání občanům obce, s nimiž bude na dobu 5 let uzavřena smlouva o domácím kompostování na pozemcích ve svém vlastnictví na území obce Podkopná Lhota, a to na pozemku v místě trvalého bydliště nebo na pozemku u stavby pro rodinnou rekreaci. Kompostéry si můžete vyzvednout před Obecním úřadem v době přítomnosti starosty obce. Konstrukci kompostéru je možné složit, takže jej můžete přepravit v kufru osobního vozidla, popř. na přívěsném vozíku či dodávkou, nebo s využitím kolečka.

Po uplynutí 5 letého bezplatného užívání kompostéru přenechá obec kompostér uživateli (občanům obce) bezplatně do vlastnictví.