Farní pouť na svatý Hostýn lze realizovat i pěšky. V tomto případě bude sraz účastníků dne 14. července v 9:00 hodin na točně autobusu u Moravanu v Podkopné Lhotě. Pro podrobnější informace a zajištění noclehu pro přenocování na Sv. Hostýně volejte paní Pavlu Hlavsovou, tel: 777 199 405.